top of page
20171231_115324.jpg

E Hea I Ke Kanaka

Chant d'entrée

E Hea I ke Kanaka


Mea oli :  Hoʻomākaukau.  Mele Kahea !


Nā koa : E hea i ke kanaka

E komo ma loko

E hanai ai

E hewa e ka waha

Eia no e ka uku la

ʻO ka leo

A he leo wale nō

E hiki ana mai


Mea oli avec ipu :  

ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai ! Komo mai ! Komo mai !


Kauoha à Kiaʻi : P !


ʻŌlohe : ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai ! Komo mai ! Komo mai !


Mea oli : ʻAihaʻa (3 temps)

Kūpa'a (STOP)


Nā koa:  I nā kaua e Ku'i a Lua.


Mea oli :  Hoʻopau !

bottom of page