top of page
20140904_181002-1.jpg

Ke Kaua Mau Ai

Ha'a pour Ku'i a Lua

Mea oli :  Hoʻomākaukau.  Kahea !


Nā koa :  Ke kaua mau 'ai e nā Kuʻialua


Mea oli : P !


Nā koa :  A, he, hu !


Mea oli : Kuʻi ʻai i luna,

Ku'i'ai i lalo,

Kuʻi ʻai nā maka, i kahi walewale,

Ka'ai ka pu'u i kahi haiki,

Nahu 'ā'ī ke kīleo i pa'a.


Mea oli :  Huli !


**Répéter


Nā koa:  I nā kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli :  Hoʻopau !

bottom of page