top of page
8215171_orig.jpeg

Mahaʻū

Haʻa honorant Kamapuaʻa

Mea oli :  Hoʻomākaukau.  Kahea !


Nā koa :  Mahaʻū !


Mea oli:  Haʻa!  


Nā koa :  Eia mākou Kuʻialuaopuna

Palikū o nā Koʻolau/Ke Ana o Hina

Ka Samanamana


Haʻa : A he hu !

A heu !

A heu !


Mea oli : Nā pua'a kai Kamapua'a,


Nā koa : Huu !


Mea oli : Nā pua'a kai Kamapua'a


Nā koa : Huu !


Mea oli : Pau ka ura,


Nā koa : Hei, hei, hei


Mea oli : Pau ka wai e hoʻi


Nā koa : Hei, hei, hei


Nā koa:  I nā kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli :  Hoʻopau !

bottom of page