top of page
20140904_181002-1.jpg

Pa'a La

Chant de sortie

Pa'a la, Pa'a la
Paʻa i ka ʻai a nā ʻōlohe lua iā Kuʻialuaopuna
Me ka ʻihi, je ke ala piʻi a ka ʻōpae
E ha'alele ana makou
E ha'alele ana makou
E haʻalele ana ʻo Kuʻialuaopuna
E haʻalele ana ʻo Kuʻialuaopuna

bottom of page