top of page
20171231_115324.jpg

E Hea I Ke Kanaka

エントリーチャント

えへへへかなか


Mea oli:  Hoʻomākaukau.  Mele Kahea!


Nā koa: E hea i ke canaka

エコモマロコ

えはないあい

へへわへかわは

エイアの絵かウクラ

オカレオ

A he leo wale noō

えひきあなまい


ipu:   のメオリ

エイ、エイ、エイ

E komo ma loko i ka hale

カ・ハレ・クム・カ・アハ

こもまい!こもまい!こもまい!


カウオハとキアイ:パー!


'Olohe: 'Ae, 'Ae, 'Ae

E komo ma loko i ka hale

カ・ハレ・クム・カ・アハ

こもまい!こもまい!こもまい!


Mea oli: ʻAihaʻa (3 ビート)

クパア (ストップ)


Nā koa:  I nā kaua e Ku'i a Lua.


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page