top of page
8215171_orig.jpeg

マハウ

Kamapuaʻa を称える Haʻa

Mea oli:  Hoʻomākaukau.  カヘア!


Nā koa:  マハウゥ!


オリ:  Haʻa!  


Nā koa:  Eia mākou Kuʻialuaopuna

パリク・オ・ナ・コオラウ/ケ・アナ・オ・ヒナ

カ サマナマナ


Haʻa: あはははは!

あはははは!

あはははは!


Mea oli: Nā puaʻa kai Kamapuaʻa,


なーこあ:ふー!


Mea oli: Nā puaʻa kai Kamapuaʻa


なーこあ:ふー!


Mea oli: パウカウラ、


ナーコア:へい、へい、へい


Mea oli: Pau ka wai e hoʻi


ナーコア:へい、へい、へい


Nā koa:  I nā kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page