top of page
20140904_181002-1.jpg

パア・ラ

エグジットチャント

パアラ、パアラ
Paʻa i ka ʻai a nā ʻolohe lua iā Kuʻialuaopuna
Me ka ʻihi, I ke ala piʻi a ka ʻōpae
E haʻalele ana mākou
E haʻalele ana mākou
E haʻalele ana ʻo Kuʻialuaopuna
E haʻalele ana ʻo Kuʻialuaopuna

bottom of page