top of page
20171231_115324.jpg

E Hea I Ke Kanaka

Waiata Whakauru

E Hea I ke Kanaka


Mea oli:  Hoʻ huri.  Mele Kāhea!


Nā koa: E hea i ke kanaka

E komo ma loko

E hanai ai

E hewa e ka waha

Eia no e ka uku la

'O ka leo

A he leo wale nō

E hiki ana mai


Mea oli with ipu:  

Ae, Ae, Ae

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!


Tohutohu ki a Kiaʻi: PĀ!


ʻŌlohe: ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!


Mea oli: ʻAihaʻa (3 beats)

Kūpaʻa (STOP)


Nā koa:  I nā kaua e Ku'i a Lua.


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page