top of page
20140904_181002-1.jpg

Ke Kaua Mau Ai

Ha'a mo Ku'i a Lua

Mea oli:  Hoʻ huri.  Kāhea!


Nā koa:  Ke kaua mau 'ai e nā Kuʻialua


Mea oli: PĀ!


Nā koa:  A, he, hu!


Mea oli: Kuʻi ʻai i luna,

Kuʻi ʻai i lalo,

Kuʻi ʻai nā maka, i kahi walewale,

Ka 'ai ka pu'u i kahi haiki,

Nahu ʻāʻī ke kīleo i paʻa.


Mea oli:  Huli!


**Tuaruatia


Nā koa:  I nā kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page