top of page
8215171_orig.jpeg

Mahaʻū

Ha'a honoring Kamapua'a

Mea oli:  Hoʻi.  Kahea!


Nā koa:  Mahaʻū!


Mea oli:  Haʻa! _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d


Nā koa:_781905-5cde-94-bb3b-136bad5cf58d_ Eia kohinga Kuʻialuaopuna

Palikū o nā Koʻolau/Ke Ana o Hina

Ka Samanamana


Ha'a: A he hu!

A he hu!

A he hu!


Mea oli: Nā puaʻa kai Kamapuaʻa,


Nā koa: Hū!


Mea oli: Nā puaʻa kai Kamapuaʻa


Nā koa: Hū!


Mea oli: Pau ka ura,


Nā koa: Hei, hei, hei


Mea oli: Pau ka wai e hoʻi


Nā koa: Hei, hei, hei


Nā koa:  I nā kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page