top of page
20171231_115324.jpg

E Hea I Ke Kanaka

Pese Ulufale

E Hea I ke Kanaka


Mea oli:  Hoʻo.  Mele Kāhea!


Nā koa: E hea i ke kanaka

E komo ma loko

E hanai ai

E hewa e ka waha

Eia no e ka uku la

'O ka leo

A he leo wale nō

E hiki ana mai


Mea oli ma ipu:  

ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!


Poloaiga ia Kiaʻi: PĀ!


ʻŌlohe: ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!


Mea oli: ʻAihaʻa (3 paʻi)

Kūpaʻa (STOP)


Nā koa:  I na kaua e Ku'i a Lua.


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page