top of page
20140904_181002-1.jpg

Ke Kaua Mau Ai

Ha'a mo Ku'i a Lua

Mea oli:  Hoʻo.  Kāhea!


Nā koa:  Ke kaua mau 'ai e na Ku'ialua


Mea oli: PĀ!


Na koa:  A, he, hu!


Mea oli: Kuʻi ʻai i luna,

Kuʻi ʻai i lalo,

Ku'i 'ai na maka, i kahi walewale,

Ka 'ai ka pu'u i kahi haiki,

Nahu ʻāʻī ke kīleo i paʻa.


Mea oli:  Huli!


** Toe fai


Nā koa:  I na kaua e Kuʻi a Lua


Mea oli:  Hoʻopau!

bottom of page