top of page
20171231_115324.jpg

E Hea I Ke Kanaka

Entry Chant

E Hea I ke Kanaka

 

Mea oli:  Hoʻomākaukau.  Mele Kāhea!

 

Nā koa: E hea i ke kanaka

E komo ma loko

E hanai ai

A hewa e ka waha

Eia no e ka uku la

ʻO ka leo

A he leo wale nō

E hiki ana mai

 

Mea oli with ipu:  

ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!

 

Kauoha to Kiaʻi: PĀ!

 

ʻŌlohe: ʻAe, ʻAe, ʻAe

E komo ma loko i ka hale

Ka Hale kumu ka ʻaha

Komo mai! Komo mai! Komo mai!

 

Mea oli: ʻAihaʻa (3 beats)

Kūpaʻa (STOP)

 

Nā koa:  I nā kaua e Ku’i a Lua.

 

Mea oli:  Hoʻopaa!

bottom of page